Bbratislavský Hrad

Názov rekonštrukcie
Bratislavský hrad – rekonštrukcia obrazárne

Dátum
2008 – 2012

Rozsah prác
kompletná rekonštrukcia vnútorných priestorov obrazárne

Rekonštrukcia vnútorných priestorov obrazárne Bratislavského hradu.