Dessewffyho palác, Štúrova 2

Názov rekonštrukcie
Dessewffyho palác, Štúrova 2

Dátum
2008

Rozsah prác
V interíéroch Mestského paláca z polovice 19. storočia sme realizovali obnovu stien a štukovej výzdoby, zhotovenie kópií dekoratívnych prvkov, obnovu schodiska a maliarske práce. Prevládajúcim slohom trojpodlažného objektu je novorenesancia a za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený 23.10.1963. V súčasnosti ho využívajú pre svoje expozície galérie.