Dobrovičova č.6

Názov rekonštrukcie
Dobrovičova 6 – kompletná obnova fasády

Dátum
2010 -2011

Rozsah prác
obnova fasády, štukových a kamenných prvkov vrátane bosáže, korunnej rímsy a sokla

Na nájomnom bytovom dome bol vykonaný reštaurátorský prieskum, kompletná obnova fasády,
omietok, štukových prvkov a zhotovenie kópií dekoratívnych prvkov. Obnova kamenných prvkov, bosáže, korunnej rímsy a sokla. Následne boli vykonané klampiarske a maliarske práce.

Nájomný dom na Dobrovičovej 6 je súčasťou chráneného celku v pamiatkovej zóne. Dom
v prevládajúcom eklektickom slohu vznikol v roku 1909.