Godrova 2

Dátum
2016 – 2017

Realizovali sme
Trojpodlažný bytový dom v neogotickom slohu bol postavený okolo roku 1908 architektom a staviteľom Jozefom Erdélym, ktorý sa pravdepodobne inšpiroval anglickou tudorovskou gotikou. Nachádza sa v pamiatkovej zóne a za pamiatku bol vyhlásený 20.12.1980. Na bytovom dome z roku 1908 bol vykonaný reštaurátorský prieskum, obnova omietok, štukových a kamenných dekoratívnych prvkov a zhotovenie ich kópii z umelého kameňa. Čistenie a konzervovanie sochy, obnova bosáže, sokla, klampiarske a maliarske práce.