Hotel Tulip House

Názov rekonštrukcie
Hotel Tulip House – rekonštrukcia

Dátum
01.07.2006 – 01.10.2008

Rozsah prác
kompletná rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov

kompletná obnova fasády, omietok, štukových a sadrových dekoratívnych prvkov, zhotovenie kópií dekoratívnych prvkov, klampiarske a maliarske práce