Kuzmányho 3

Dátum
2010

Realizovali sme
Trojpodlažný nájomný dom so záhradou postavili v roku 1879 a prvé zmeny uskutočnili v roku 1930. Prevládajúcim slohom zostala novorenesancia. Kultúrnou pamiatkou sa stal 22.12.1980. Na nájomnom dome z roku 1879 bol vykonaný reštaurátorský prieskum, obnova omietok, terakotovych, štukových a sadrových dekoratívnych prvkov a zhotovenie kópii dekoratívnych prvkov. Klampiarske a maliarske práce.