Medená 15

Názov rekonštrukcie
Medená 15

Dátum
2016

Rozsah prác
kompletná obnova fasády, omietok, štukových a sadrových dekoratívnych prvkov, zhotovenie kópií dekoratívnych prvkov, klampiarske a maliarske práce

Na secesnom štvorpodlažnom nájomnom dome z roku 1908, ktorý sa nachádza v pamiatkovej zóne bol vykonaný reštaurátorský prieskum, obnova omietok, štukových a sadrových dekoratívnych prvkov, zhotovenie kópií dekoratívnych prvkov, klampiarske a maliarske práce. Dom na Medenej ulici sa stal pamiatkou v roku 1980.