Palace Art Hotel

Názov rekonštrukcie
Zámok Pezinok

Dátum
2018 – 2019

Rozsah prác
obnova fasády zámku, nádvoria, interiéru a kaplnky

reštaurovanie kamenných prvkov, povrchové úpravy stropov a stien, konzervovanie častí omietok. Výtvarné návrhy štukovej výzdoby, zlátenie, modelovanie a odlievanie. Výroba kazetových stropov.

Výtvarný návrh reliéfu a erbu od modelovania až po jeho samotné zhotovenie. Výroba a inštalácia profilovaných prvkov, štukových a kamenných prvkov, úprava fontány a zábradlia. Výroba dlažby z umelého kameňa, klampiarske práce.

Zámok Pezinok

Vznik Pezinského zámku sa datuje do rokov 1231 až 1271. Pôvodne bol postavený v gotickom slohu ako fortifikačný vodný hrad, renesančne upravený v roku 1609. Barokovou úpravou prešiel v roku 1718 a neskôr, v rokoch 1768, 1844, 1875, 1940-1943, prešiel ďalšími zmenami. Jeho posledná rekonštrukcia bola ukončená v roku 2019.

Najstaršie časti dnešného hradu pochádzajú zo začiatku 14. storočia. Areál hradu obklopoval dvojitý múr; vonkajší múr (parkan) mal bránu, nad ktorou bola veža. Vnútornú časť kruhovitého pôdorysu vypĺňala veža a obytné budovy. Uzatváral ju obranný múr a do jeho brány sa vstupovalo cez most ponad priekopu.

V roku 1575 sa hrad dostal do zálohu cisárskemu vojenskému veliteľovi Jánovi Krušicovi. Začaté opravné práce v roku 1609 vyvrcholili prebudovaním hradu na renesančné panské sídlo. Rozšírili a upravili obytné a hospodárske budovy. Vtedajšími majiteľmi boli Illésházyovci. V 17. storočí hrad pustol a až v roku 1718 ho dal barokovo upraviť nový majiteľ Ján Pálffy. Táto prestavba zmenila hrad na kruhovo uzavretý zámok (kaštieľ), ktorý stratil svoj pevnostný charakter. V 19. storočí Pálffyovci uskutočnili dve úpravy, v roku 1844 a najmä po roku 1875, keď časť hradu úplne prestavali na romantickú stavbu. V roku 1938 bola do zámku umiestnená prevádzka vinohradníckeho družstva a vínne pivnice. Za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený 17. júla 1963.