Palisády 43

Dátum
2016

Realizovali sme
Vilový dom so záhradou bol postavený medzi rokmi 1900 až 1910. Pôvodne dvojpodlažná budova v novobarokovom slohu sa nachádza v pamiatkovej zóne a do zoznamu pamiatok bola zapísaná 22.12.1980. Na bytovom dome z roku 1900 bol vykonaný reštaurátorský prieskum, obnova omietok, štukových dekoratívnych prvkov a zhotovenie ich kópii podľa dobových fotografií. Klampiarske a maliarske práce.