Sládkovičova 1

Dátum
2018 – 2019

Realizovali sme
Na bytovom dome z roku 1895 bol vykonaný reštarátorský prieskum, obnova omietok, štukových a dekoratívnych prvkov a zhotovenie ich kópii, kplampiarske a maliarske práce. Prevládajúcim slohom kultúrnej pamiatky je eklektizmus. Bytoy dom prešiel dvoma zmenami a to v roku 1927 a v polovici 90. rokov 20. storočia. Za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený 22.12.1980.