Tallerova č.3

Názov rekonštrukcie
Tallerova č.3

Dátum
2012

Rozsah prác
kompletná obnova fasády, omietok, štukových a sadrových dekoratívnych prvkov, zhotovenie kópií dekoratívnych prvkov, klampiarske a maliarske práce

Nájomný bytový dom, nachádzajúci sa v pamiatkovej zóne, bol postavený v roku 1905. Prešiel stavebnými zmenami už v rokoch 1939, 1968, 1983 a na prelome 20.- 21. storočia. Na bytovom dome bol realizovaný reštaurátorský prieskum, kompletná obnova fasády, omietok, sadrových a štukových dekoratívnych prvkov a zhotovenie kópií dekoratívnych prvkov. Prevládajúcim slohom trojpodlažného domu je secesia a za pamiatku bol vyhlásený 21.12.1980.