Tallerova č.4

Názov rekonštrukcie
Tallerova č.4

Dátum
2009

Rozsah prác
kompletná obnova fasády, štukových a dekoratívnych prvkov

Na nájomnom bytovom dome bol vykonaný reštaurátorský prieskum, kompletná obnova fasády,
omietok, sadrových a štukových dekoratívnych prvkov, klampiarske a maliarske práce.

Nájomný bytový dom postavili v rokoch 1905 až 1910. Trojpodlažná budova sa nachádza v pamiatkovej zóne a za pamiatku bola vyhlásená 22.12.1980.