Tallerova č.5

Názov rekonštrukcie
Tallerova č.5

Dátum
2014

Rozsah prác
kompletná obnova fasády, obnova omietok, štukových a sadrových dekoratívnych prvkov, zhotovenie kópií dekoratívnych prvkov, klampiarske a maliarske práce

Štvorpodlažný nájomný bytový dom, postavený pred rokom 1908 s prevládajúcim secesným slohom, ktorý prešiel stavebnými zmenami už v rokoch 1927 a 1968. Po reštaurátorskom prieskume bola spravená kompletná obnova fasády, omietok, sadrových a štukových dekoratívnych prvkov a zhotovenie kópií dekoratívnych prvkov. Dom sa nachádza v pamiatkovej zóne a za pamiatku bol vyhlásený 20.12.1980.