Umelecká beseda, Dostojevského rad 2

Názov rekonštrukcie
Umelecká beseda, Dostojevského rad 2

Dátum
2009 – 2019

Rozsah prác
Exteriér budovy: obnova pôvodného muriva fasády, výroba a inštalácia dlažby z umelého kameňa podľa pôvodnej dlažby

Interiér budovy: obnova dlažby – výroba kópií podľa existujúcej dlažby, oprava umelého mramoru

Na exteriéry budovy bolo obnovené pôvodné murivo fasády ako aj výroba sokla na fasáde. Zároveň bola vyrobená a naištalovaná dlažba z umelého kameňa podľa pôvodnej dlažby. V interiéry budovy bola vykonaná obnova dlažby podľa existujúcej dlažby výrobou novej podľa existujúcej. Prebehla oprava umelého mramoru a maliarske práce.